Regulamin Studio Paula Kosmetologia Estetyczna

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Wasze i naszych pracowników, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług kosmetycznych/kosmetologicznych w naszej klinice przed przystąpieniem do korzystania z nich.

 

$1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych/kosmetologicznych świadczonych w Studio Paula Kosmetologia estetyczna, ul. Zielona 6, Bielsko – Biała,
 2. Klienci Kliniki mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego/kosmetologicznego, zwanego dalej „zabiegiem”.
 3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

$2

Rezerwacje terminów

 1. Klient może uprzednio umówić termin wykonania zabiegu w klinice, telefonicznie, mailowo, online za pośrednictwem portalu moment.pl https://www.moment.pl/studio-paula-bielsko-biala
 2. Pierwsza wizyta w Klinice jest objęta obowiązkiem przedpłaty, stanowiącej 30% kwoty usługi. Po zarezerwowaniu wizyty Klient otrzymuje link z przekierowaniem do płatności. Płatność należy zrealizować w ciągu 24h. Po tym czasie nastąpi automatyczna anulacja wizyty.
 3. Dzień przed umówionym terminem Klient otrzyma drogą telefoniczną – SMS – przypomnienie o wizycie.
 4. W przypadku nieprzystąpienia do zabiegu objętego przedpłatą lub odwołania terminu w czasie krótszym niż 36 godzin przed jego rozpoczęciem przedpłata będzie rozliczona na rzecz Studio Paula Kosmetologia Estetyczna na rzecz zarezerwowanego czasu.
 5. W przypadku nieprzystąpienia do zabiegu lub odwołania wizyty objętej karnetem, w czasie krótszym, niż 36h zabieg zostanie potraktowany jako wykorzystany.
 6. Na zarezerwowane zabiegi należy się zgłosić najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Klinika zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz Klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.
 7. Niezależnie od powyższego, za wyraźną zgodą Klienta, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy zabiegu mogą zostać skrócone wedle uznania Pracownika, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany zabieg należy się opłata w pełnej wysokości.
 8. W przypadku opóźnienia się zabiegu z przyczyn leżących po stronie kliniki, w tym Pracownika, żaden z etapów nie zostanie skrócony.
 9. Klinika zastrzega sobie prawo do odwołania terminu zabiegu na 24 godziny przed jego terminem. Salon jednocześnie uzgodni z Klientem nowy termin Zabiegu.
 10. Pierwszeństwo na termin wykonania zabiegu mają Klienci, którzy dokonali rezerwacji.

 

$3

Higiena i bezpieczeństwo pracy

 1. Do zabiegów w Salonie wykorzystuje się sterylne i jednorazowe materiały takie jak: rękawiczki, ręczniki, waciki, gaziki, serwety, kardridże, igły itp. Narzędzia wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji oraz sterylizacji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej B. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o wymaganym spektrum działania. Dodatkowo codziennie klinika po zamknięciu jest naświetlany lampą bakteriobójczą.
 2. Pracownicy są odpowiednio przeszkoleni do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadają wymagane wykształcenie jak i certyfikaty, atesty i zezwolenia na pracę w charakterze odpowiadającym ich stanowisku.
 3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń po zabiegowych.
 4. Każdy Klient, który ma mieć wykonany zabieg zostaje poinformowany o przeciwwskazaniach do danego zabiegu.
 5. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu, który w danym momencie będzie wykonywany.
 6. Klienci zobowiązani są poinformować pracownika o pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegu.
 7. W razie wątpliwości, co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu – pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.
 8. Klinika nie bierze odpowiedzialności za powikłania po zabiegu lub brak pożądanych efektów zabiegu w przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia, nie stosowania się klienta do zaleceń pozabiegowych oraz nieodpowiedniej pielęgnacji domowej.

$4

Formularze, kartoteki i poufność informacji

 1. Salon działa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Państwa dane nigdy nie zostaną udostępnione osobom trzecim.
 2. Podczas pierwszej wizyty należy wypełnić formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych i kartę konsultacyjną oraz zgodę na wykonanie zabiegu.
 3. Danych używamy wyłącznie do kontaktu z Państwem i gwarantujemy ich nienadużywanie, zarówno w przypadku SMS, jak i mailingu.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Administratora opisane są w polityce prywatności zamieszczonej na stronie studiopaula.pl
 5. Wszystkie Państwa zabiegi są ewidencjonowane, opisane w kartotece zabiegowej i strzeżone tajemnicą zawodową. Pracownicy Kliniki posiadają odpowiednią kulturę osobistą i zapewniają całkowitą dyskrecję.
 6. Pracownicy Kliniki Studio Paula kosmetologia estetyczna przed rozpoczęciem pracy w klinice podpisują umowy poufności,
 7. Formami kontaktu z Salonem są:

– numer telefoniczny dostępny na naszej stronie internetowej, wizytówkach i ulotkach: 604355641

– adres e-mail: recepcja@studiopaula.pl

– fanpage na Facebooku: https://www.facebook.com/studiopaulapl

 

 1. W sprawach związanych z wizytami i zabiegami prosimy kontaktować się oficjalnymi kanałami. Personel Salonu Studio Paula nie może udostępniać prywatnych kontaktów.

$5

Cennik, Płatności

 1. Ceny usług podane są w cenniku dostępnym w Klinice i na stronie studiopaula.pl
 1. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego i Salon Studio Paula Kosmetologia estetyczna zastrzega sobie prawo do ich zmiany.
 2. Za usługi świadczone w Studio Paula kosmetologia estetyczna, Klienci mogą dokonywać płatności gotówką, kartą płatniczą, przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, środki na koncie muszą zostać zaksięgowane najpóźniej 1 dzień przed umówionym zabiegiem.
 3. Za wykonaną usługę klient otrzyma potwierdzenie zapłaty w postaci: paragonu fiskalnego bądź faktury.
 4. Płatność za każdą z usług musi być dokonana bezpośrednio w recepcji kliniki po wykonanym zabiegu. W przypadku płatności za vouchery podarunkowe honorowana jest także płatność w postaci przelewu wykonanego przed odbiorem vouchera.

$6

Promocje, rabaty

 1. Aktualne promocje i rabaty umieszczane są na:
  – stronie internetowej: https://www.studiopaula.pl/cennik-oferta-specjalna/,
  – profilu facebook: https://www.facebook.com/studiopaulapl,
  – instagram: https://www.instagram.com/studiopaula_/?hl=pl, oraz stacjonarnie w Salonie. Wszelkie informacje na temat aktualnych promocji może udzielić recepcja Salonu.
 2. Promocje nie łączą się ze sobą.
 3. W Klinice dysponujemy programem lojalnościowym dla Klientów. Dołączenie do programu umożliwia zbieranie punktów za wykonanie usług w klinice, zakupienie produktów, voucherów podarunkowych, polecenie kliniki innym osobom.
 4. Ilość otrzymanych punktów zależy od wartości wykonanych usług lub zakupionych produktów.
 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą aktywność.
 6. Zebrane punkty można wymienić na nagrody. Lista dostępnych nagród jest dostępna na stronie moment.pl w zakładce program lojalnościowy: https://www.moment.pl/studio-paula-bielsko-biala/program-lojalnosciowy. Informacji na temat nagród udziela także Recepcja kliniki Studio Paula kosmetologia estetyczna.
 7. Zebrane punkty nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 8. Nagrody można odbierać w siedzibie kliniki Studio Paula kosmetologia estetyczna.
 9. Odebranie nagrody skutkuje zmniejszeniem stanu konta uczestnika programu o ilość punktów niezbędnych do odebrania wybranej nagrody.
 10. Informacje na temat ilości zebranych punktów może udzielić Recepcja kliniki Studio Paula kosmetologia estetyczna lub można sprawdzić je na osobistym koncie uczestnika programu na portalu moment.pl
 11. Przystąpienie do programu lojalnościowego następuje poprzez zgłoszenie w Recepcji kliniki Studio Paula kosmetologia estetyczna. o chęci uczestnictwa w programie, akceptację Regulaminu oraz aktywowanie Konta Uczestnika.
 12. Uczestnik programu może brać udział w programie tylko osobiście, a jego uczestnictwo nie podlega przeniesieniu na inne osoby.
 13. Każdy Uczestnik może mieć tylko jedno konto w programie lojalnościowym.
 14. Szczegółowy regulamin programu lojalnościowego znajduje się pod adresem: https://www.moment.pl/studio-paula-bielsko-biala/program-lojalnosciowy/regulamin

$7

Vouchery

 1. W Studio Paula istnieje możliwość zakupu Voucherów podarunkowych.
 2. Vouchery podarunkowe upoważniają do skorzystania z usług w klinice zgodnie
  z obowiązującym cennikiem i wartością posiadanego Vouchera. Można nimi płacić za wszystkie usługi oraz preparaty sprzedawane w Salonie według aktualnej oferty.
 3. Vouchery podarunkowe są wydawane w formie eleganckiego zaproszenia zapakowanego w kopertę.
 4. Vouchery podarunkowe dostępne są w ciągłej sprzedaży i mogą opiewać na dowolną kwotę.
 5. Vouchery mogą mieć formę zaproszenia imiennego. Można nabyć również zaproszenia bezimienne na wybrane usługi.
 6. Vouchery można nabyć osobiście w recepcji, drogą mailową, online za pośrednictwem sklepu internetowego: https://www.sklep.studiopaula.pl/kategoria/vouchery
 7. Zakupiony Voucher podarunkowy online zostanie wysłany Klientowi drogą mailową, może być odebrany osobiście w recepcji Salonu lub może zostać wysłany pod wskazany adres za dodatkową opłatą – koszt przesyłki kurierem.
 8. Vouchery są ważne przez okres 3 miesięcy od daty ich zakupu – w tym okresie należy wykorzystać zakupiony voucher. Po upływie 3 miesięcy od daty zakupu Voucher traci ważność, a zawarta na nim wartość zostaje utracona.
 9. Voucher można wykorzystać podczas jednej lub kilku wizyt w zależności od wykupionych usług.
 10. Przy dokonywaniu rezerwacji prosimy o poinformowanie, że formą płatności za umawiany zabieg będzie Voucher Podarunkowy.
 11. Voucher należy okazać w recepcji przed skorzystaniem z zabiegu.
 12. Vouchery nie podlegają zwrotowi ani wymianie na gotówkę. Nie ma również możliwości wydawania niewykorzystanej reszty z Voucherów w gotówce.
 13. Vouchery mogą być wykorzystanie wyłącznie przez osobę na którą zostały wypisane lub w wyjątkowych sytuacjach mogą być przepisane na inną osobę.
 14. Vouchery nie podlegają zwrotowi, prosimy więc o przemyślane zakupy.
 15. Zgodnie z życzeniem osoba obdarowana może dopłacić do Voucheru, jeżeli wartość usług z których chce skorzystać opiewa na kwotę wyższą niż wartość Voucheru.

$8

Pakiety i karnety zabiegowe

 1. W Salonie istnieje możliwość zakupu promocyjnych pakietów zabiegowych oraz karnetów na określoną ilość zabiegów w serii.
 1. Aktualne promocyjne pakiety oraz karnety widnieją na stronie internetowej https://www.studiopaula.pl/cennik-oferta-specjalna/, a także wszelkie informacje udziela Recepcja Salonu.
 2. Rabat przyznawany do serii zabiegów wyklucza wszelkie wymiany zabiegów na inne w tej cenie.
 3. Klient ma możliwość wykupienia zabiegów w „serii” – otrzymując karnet na daną serię. Przy wykupie serii zabiegów obowiązuje opłata „z góry”.
 4. Każdy karnet objęty jest terminem ważności (max 6 miesięcy).
 5. Promocje nie łączą się.

$9

Reklamacje

 

 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji odnośnie sposobu wykonania Zabiegu lub jego efektów, w terminie do 7 dni roboczych od jego wykonania lub wystąpienia niepożądanych efektów zabiegu.
 2. Do zgłoszenia reklamacji konieczne jest udowodnienie wykonania Zabiegu w Salonie w dowolnej formie np. w postaci paragonu, potwierdzenia płatnością kartą.
 3. Reklamacje składa się w formie pisemnej osobiście w Salonie lub za pośrednictwem listu poleconego nadanego na adres Salonu. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.
 4. Wszystkie reklamacje są rozpatrywane na bieżąco. Maksymalny termin na rozpatrzenie reklamacji to 7 dni roboczych od otrzymania przez Salon zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.
 5. W przypadku uznania reklamacji Salon umożliwi mu skorzystanie z nieodpłatnego zabiegu korygującego.
 6. W przypadku odmowy uznania reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od tej decyzji w terminie do 14 dni roboczych.
 7. W przypadku kwestionowania zabiegu zaraz po jego wykonaniu, Klient nie jest zwolniony z zapłaty za wykonaną usługę.
 8. W przypadku zasadności jego żądań ewentualny zwrot zostanie dokonany w pełnej wysokości. Salon zastrzega sobie jednak możliwość zwolnienia Klienta z opłaty w przypadku oczywiście zasadnych podstaw reklamacji.

$10.

Lista rezerwowa

 1. Oferujemy możliwość wpisania się na listę rezerwową.
 2. W przypadku zwolnienia terminu na dany zabieg, zawsze kontaktujemy się z pierwszą osobą na liście.
 3. Z uwagi na powyższe, prosimy, aby Państwo niezwłocznie powiadamiali obsługę Salonu o niemożliwości pojawienia się na wizycie. Pozwoli to na korzystanie z naszych usług osobom oczekującym na liście rezerwowej.

 

$11.

Zmiany w Regulaminie

 1. O wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie będziemy Państwa informować na bieżąco na naszej stronie internetowej studiopaula.pl, Salon Studio Paula zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 2. Każdy(a) klient/ka ma prawo do wglądu do regulaminu, cennika usług i certyfikatów uzyskanych przez pracowników gabinetu.
 3. W Salonie mają zastosowanie wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej.
 4. Wszystkie osoby przebywające w Salonie zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 5. Niezastosowanie się klientki/a do wymagań regulaminu skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Salonu za przeprowadzony zabieg.

$12.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Salonu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klient korzystając z usług Salonu jednocześnie potwierdza, że zapoznał się z niniejszym regulaminem. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.
 2. Klienci Salonu proszeni są o wyciszenie telefonów komórkowych.
 3. Zakazane jest palenie wyrobów tytoniowych oraz spożywanie alkoholu na terenie Salonu i ogródka.
 4. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Salonu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klientów i Salonu
 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.